MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een ruim begrip. Wat verstaat Logitech hier onder?

 

Wij vinden dat we als succesvol bedrijf onze bijdrage kunnen en moeten leveren aan het verbeteren van het welzijn van mensen en het milieu om ons heen. Dit start met een bewustwordingsproces, maar vervolgens is het ook een kwestie van je verantwoording nemen en (gewoon) doen.

 

Lees verder >

 

Duurzaamheid

Sinds 2009 gaan we binnen onze bedrijfsvoering bewust om met het gebruik van energie en de uitstoot van CO2. In 2010 waren we één van de eerste bedrijven die gecertificeerd werd conform de CO2-prestatieladder van SKAO. Door voortdurende initiatieven hebben we al veel besparingen kunnen realiseren de afgelopen jaren, en staan we nu reeds een aantal jaren op het hoogste niveau van deze ladder: Trede 5. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe besparingsmogelijkheden, niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook in keten.

Veiligheid

Samen zorgen voor bewust veilig werken. Niet zomaar een kreet, onder dit motto werken wij aan het continue verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -handelen binnen onze organisatie en de spoorbranche. Sinds 2014 zijn we gecertificeerd conform de Veiligheidsladder. Door al onze inspanningen op dit gebied staan wij inmiddels op Trede 3.

Maatschappij

Buiten bovenstaande speerpunten proberen wij ook met andere initiatieven onze bijdrage aan een betere maatschappij te leveren.
Logitech compenseert haar volledige CO2-uitstoot over 2018 (70,5 ton) door een bijdrage aan het REDD+  project Kariba Zimbabwe. REDD+ staat voor Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries.
Hiermee zorgt Logitech voor het 8e jaar op rij voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering.
Zimbabwe is verscheurd door oorlog, burgerlijke onrust, economische ineenstorting en bevolkingsgroei. De afgelopen twintig jaar zijn wanhopige gemeenschappen dieper in de bossen gaan wonen, op zoek naar landbouw en brandstof. Als gevolg hiervan is meer dan een derde van de bossen van Zimbabwe nu verdwenen.
Het Kariba-project zorgt ervoor dat 784.987 hectare bos en dieren in het wild aan de zuidelijke oevers van het Karibo-meer in Zimbabwe nu worden beschermd. Het projectgebied vormt een gigantische biodiversiteitscorridor, die de bescherming van een uitgestrekt regenwoud en tal van kwetsbare en bedreigde diersoorten garandeert, waaronder de Afrikaanse olifant, leeuw, gewone nijlpaard, lamgierige gier en zuidelijke grond neushoornvogel.
Naast het beschermen van het milieu, ondersteunen een reeks activiteiten de onafhankelijkheid en het welzijn van lokale gemeenschappen. Betere gezondheidszorg en infrastructurele ontwikkeling  verbeteren het dagelijks leven, terwijl schoolsubsidies beschikbaar worden gesteld voor het armste deel van de bevolking. Projectactiviteiten zoals conserveringslandbouw, gemeenschapstuinen, bijentraining, brandbeheer en ecotoerisme scheppen banen en vergemakkelijken duurzame inkomens die de hele gemeenschap ten goede komen.

dUURZAAM

 

overige links

 

Logitech B.V.

Princenhof Park 14  |  3972 NG Driebergen

Postbus 134  |  3970 AC Driebergen

T (030) 691 19 77   |  info@logitech.nl

 

lid van Rail Cargo information Netherlands