LOGISTIEKE BEDRIJFSINRICHTING

Het ontwikkelen en invoeren van (nieuwe) logistieke concepten vraagt om een integrale top down-benadering. Zowel op de niveaus van onderzoek, planvorming als realisatie.

 

De basisgedachte is om eerst de primaire processen in kaart te brengen. Daarna volgen de ondersteunende functies en tenslotte de facilitaire voorzieningen. Op deze wijze worden de logistieke processen optimaal ingericht.

 

Wij werken hiermee aan efficiënte processen, optimale benutting van bedrijfsmiddelen en inzet van personeel, kostenverlaging en beheersbaarheid van de operaties.  Lees verder >

 

Onderzoek en analyse

Onze specialisten ondersteunen bedrijven en instellingen met onderzoek van logistieke processen, zowel op tactisch als op operationeel niveau.

 

Dit gebeurt door middel van:

 • Logistieke analyse van de bedrijfsprocessen
 • Vaststellen van logistiek concept
 • Ontwikkelen van Masterplannen
 • Routing en lay-out studie
 • Goederenstroomanalyse
 • Onderzoek en advies over orderverzamelmethoden
 • Ontwikkelen van rekenmodellen voor Activity Based Costing
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (VeLA-keur)

 

Ontwerp en realisatie

Daarnaast verzorgt Logitech de uitwerking van het logistieke concept. Daarop volgt de vertaling hiervan in een efficiënte inrichting van bedrijfsterreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen. Wij begeleiden de realisatie van de gekozen oplossing. Ook verzorgen wij daarbij voor de opdrachtgever het volledige project. Zonodig werken wij in samenwerkingsverband met vaste partners.

 

Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn:

 • Magazijnen en distributiecentra
 • Intern transportsystemen voor pallets, stukgoed en colli
 • Logistieke afhandeling rond productie- en assemblagelijnen
 • Mechanisering en automatisering in de goederenstromen
 • Gebouwinrichting en lay-out van bedrijfsterreinen
 • Op- en overslagfaciliteiten voor bulkmaterialen
 • Poortprocessen en toegangscontrole
 • Weegbrugafhandeling en inrichting weegbrug omgeving

 

Logitech B.V.

Princenhof Park 14  |  3972 NG Driebergen

Postbus 134  |  3970 AC Driebergen

T (030) 691 19 77   |  info@logitech.nl

 

lid van Rail Cargo information Netherlands