OPENBARE RAILINFRA

Logitech is actief in onderzoek, ontwerp en realisatie van openbare railinfrastructuur. Naast het uitvoeren van studies en het uitwerken van het ontwerp, begeleiden wij de realisatiefase van aanbesteding tot en met oplevering.

 

Wij verzorgen voor de opdrachtgever het volledige project, zonodig in samenwerkingsverband met vaste partners. Voor projecten van ProRail beschikken we hierdoor over alle vereiste erkenningen.  Lees verder >

 

Hoofdbanen

Hoofdbanen vormen een cruciaal netwerk van spoorverbindingen. Daarover vindt al het reizigers- en goederenvervoer plaatsvindt. Dit netwerk is in beheer bij ProRail. In alle regio's voeren wij voor deze opdrachtgever projecten uit, met name in onderhoud en vernieuwing.

 

Stamlijnen

De stamlijnen, oftewel haven- en industriesporen, vormen voor het railgoederenvervoer de schakel tussen hoofdbanen en bedrijfsaansluitingen. De stamlijnen zijn veelal in beheer van ProRail en havenbedrijven, die vaak onze opdrachtgevers zijn.

 

Emplacementen

Technische ontwikkelingen in het vervoer leiden ertoe dat emplacementen andere functies krijgen. Logitech adviseert emplacementbeheerders, overheden en semi-overheden bij ontwikkelingen rondom emplacementen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitplaatsingen van emplacementen uit de binnensteden, vaststelling van benodigde functionaliteiten en bepaling van het ruimtebeslag.

 

Lightrail, tram- en metrosporen

Logitech is ook thuis in de railinfrastructuur voor het stedelijke personenvervoer. Nieuwbouw of onderhouds- en vernieuwingsprojecten bij tram- en metrosporen vereisen eigen technische kennis waarover Logitech beschikt. Diverse beheerders schakelen daarom Logitech in voor uiteenlopende projecten aan deze infrastructuur.

 

Logitech B.V.

Princenhof Park 14  |  3972 NG Driebergen

Postbus 134  |  3970 AC Driebergen

T (030) 691 19 77   |  info@logitech.nl

 

lid van Rail Cargo information Netherlands

 

‚Äč