RAILADVIES

Infrastructuur moet passen bij de huidige vervoersstromen en bij de te verwachten vervoersontwikkelingen. Advisering en onderzoek naar deze spoorlogistiek en naar de bijpassende railinfrastructuur behoort tot het dagelijkse werkterrein van Logitech. Op basis hiervan maken we een concreet plan voor de infrastructuur en voor de technische voorzieningen. Daarbij kijken we naar het gebruik van verschillende modaliteiten, middelen, ruimte, investeringen en operationele kosten. Lees verder >

 

Beleidsondersteunende studies

Beleidsondersteunende studies naar de vervoersontwikkelingen en vervoersstrategie geven inzicht in de belangen van betrokken partijen, de gewenste functionaliteit van de railinfra en de toekomstvastheid.

 

Voorbeelden van beleidsondersteunende studies zijn:

 • Haalbaarheidsstudies voor intermodale knooppunten of (intermodale) ontsluitingen
 • Ontwikkeling van masterplannen en ruimtereserveringen (voor railinfra)
 • Locatiestudies voor terminals en servicepunten (voor onderhoud)
 • Capaciteitsstudies voor infrastructuur en goederenknooppunten
 • Toegepaste marktonderzoeken

 

Spoorlogistiek onderzoek

Efficiënte afwikkeling van goederenvervoer vereist inzicht in de gewenste exploitatie, benodigde functionaliteiten en de effectiviteit ervan.

 

Een spoorlogistiek onderzoek geeft duidelijkheid over onder andere:

 • Vervoerscapaciteiten in trein- en wagonaantallen
 • Benodigde aantal sporen en spoorlengtes
 • Overslagtechnieken en capaciteiten
 • Veilige en efficiënte werkmethoden
 • Dienstregelingen en rangeerprocessen

 

Overige adviezen

Verder adviseren wij onze klanten op specifieke gebieden:

 • Waardebepalingen van railinfrastructuur bij overdracht
 • Onderzoek en analyses van ontsporingen
 • Boordeling van veilige berijdbaarheid van sporen
 • Onderhoudsinspecties en begeleiding van de uitvoering
 • Opstellen van meerjarenplannen voor onderhoud
 • Locatiestudies, bouw en inrichting van onderhoudswerkplaatse

 

Logitech B.V.

Princenhof Park 14  |  3972 NG Driebergen

Postbus 134  |  3970 AC Driebergen

T (030) 691 19 77   |  info@logitech.nl

 

lid van Rail Cargo information Netherlands